Kokouksen osallistujien valomaalauskokeiluja Hannu Huhtamon opastuksella.